Projectmanagement


Wij zijn organisatoren in hart en nieren. Als u ons als organisator kiest beginnen wij met het opstellen van een tijdsplanning en een begroting. Wij weten precies welke prioriteiten gesteld moeten worden en gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag. Zodat de inhoudelijke en praktische organisatie goed met elkaar verbonden zijn, blijven wij in nauw contact met de klant. Als er overeenstemming is binnen het comité over de te volgen route gaan wij op zoek naar een geschikte locatie. Wij houden de begroting en de planning scherp in de gaten. Tevens zorgen wij dat de website voor de bijeenkomst gemaakt wordt en online gaat en dat de deelnemers uitgenodigd worden. Wij kunnen ook een registratielink en indien van toepassing de link voor de abstracthandling verzorgen. Daarna gaan wij aan de slag met de andere elementen van het programma: sprekers, entertainment, social events, transport, catering, techniek, hotel accommodatie etc.

Als laatste stap stellen wij voor u een gedetailleerd draaiboek op. In dit draaiboek staan alle details rondom de bijeenkomst. Dat geeft u het vertrouwen en de zekerheid dat aan alle aspecten is gedacht! Als opdrachtgever is dit voor u ook het moment om laatste wijzigingen of aanpassingen in het evenement te maken. Wij houden altijd rekening met het onverwachte en zijn ‘getrainde improviseurs’. Daardoor ook gemotiveerd om de problemen die we tegenkomen op te lossen. Wij werken met een vast team van extra medewerkers die we kunnen vragen ons te helpen indien dit noodzakelijk is.

Op locatie is CAOS aanwezig om te zorgen voor een soepel verloop van de bijeenkomst. Wij sturen het personeel aan, zorgen dat de afspraken met toeleveranciers juist uitgevoerd worden en maken aanpassingen in het programma indien deze nodig zijn. Hiermee wordt u als opdrachtgever verzekerd van een onbekommerd evenement!

De beste beloning voor de projectleiders is om, na alle voorbereidingen, te zien dat het evenement soepel verloopt, met blije deelnemers en een trotse opdrachtgever!